No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Danh sách các cơ sở thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Sars – CoV- 2 tại Hải Phòng

Thực hiện Công văn số 4789/UBND-VX ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trên địa bàn thành phố. Công văn số 3023/SYT-NVY ngày 19/7/2021 của Sở Y tế Hải Phòng về việc triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Sars – CoV – 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thông báo danh sách các cơ sở thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Sars – CoV – 2 tại Hải Phòng:

Danh sách các cơ sở thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Sars – CoV –2: Danh sách các đơn vị làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên Sars- CoV -2..doc

 
Thông tin mới nhất
Đăng nhập