No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 20/10/2021

Căn cứ theo Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-Cp ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngày 20/10/2021 như sau:

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: Bảng phân cấp độ dịch theo NQ 128 và QĐ 4800 (Hải Phòng).xlsx

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Đăng nhập