Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
  • KHOA CẬN LÂM SÀNG

    Khoa Cận Lâm Sàng được thành lập tháng3/1992 với sự sát nhập bộ phận xét nghiệm thuộc phòng Y vụ và bộ phận X Quang thuộc khoa Khám bệnh .

Thông tin mới nhất
Đăng nhập