Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
Tải văn bản tại đây: Tải về
Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !