Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

QUYẾT ĐỊNH SỐ 76/QĐ-YHCT NGÀY 19/01/2024 CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Tải về

Thông tin mới nhất
Đăng nhập