Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
KẾ HOẠCH PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ THIÊN TAI, THẢM HỌA VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Số:      /KH - YHCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2018

KẾHOẠCH

Phòng,tránh, ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn năm 2018


          Thực hiện công tác phòng, tránh, ứngphó kịp thời, khắc phục hậu quả do thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn năm 2018,với mục tiêu “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả bão lụtvà giảm nhẹ thiên tai thảm họa, bảo vệ sức khỏe nhân dân”. Bệnh viện Y học Cổtruyền Hải Phòng xây dựng kế hoạch phòng, tránh, ứng phó thiên tai, thảm họa vàtìm kiếm cứu nạn năm 2018 như sau:

          I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                       

          1.Mục đích

          - Đảm bảo các hoạt động chăm sóc vàbảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong mọi tình huống bão lụt và thảm họa.

          - Bảo vệ an toàn tính mạng cho bệnhnhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện và CBCNV Bệnh viện hạn chế thấp nhất thiệthại về tài sản khi xảy ra lụt bão và thảm họa.

          - Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phươngtiện trang thiết bị dụng cụ, thuốc, hóa chất để đáp ứng kịp thời khi có tìnhhuống cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn cũng như xử lý môi trường, phòng chống dịchbệnh trong và sau bão lụt, thảm họa.

          2.Yêu cầu

          -Toàn thể CBNV Bệnh viện có nghĩa vụ tham gia các công tác phòng, tránh, ứng phóvà khắc phục hậu quả của bão, tham gia công tác cứu nạn theo lệnh điều động củacấp trên.

          - Các đồng chí trưởng khoa, trưởngphòng có trách nhiệm đôn đốc CBCNV tham gia phòng, chống bão lụt, chấp hànhlệnh điều động của cấp trên và khắc phục hậu quả sau bão.

          II.NỘI DUNG

          Côngtác phòng, tránh, ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trên cơ sởxác định phòng ngừa là chủ yếu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ độngcủa cấp ủy Đảng, các khoa, phòng và của CBVC Bệnh viện đối với nhiệm vụ phòngchống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Trong đó tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụsau:

          1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, tránh,ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, phân công cụ thể cho từngthành viên trong Ban.

          2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng vàtổ chức thực hiện Kế hoạch, phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai, thảm họavà tìm kiếm cứu nạn.

          3. Kiểm tra, đánh giá thực trạng hệ thốngđiện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, các khu nhà, kho tàng để phát hiệncác điểm xung yếu đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

          4. Xây dựng phương án di chuyển, sơtán, di dời bệnh nhân ra khỏi khu vực xung yếu, nguy hiểm đến nơi an toàn.

          5. Xây dựng phương án bảo vệ, di dờikho thuốc, trang thiết bị máy móc, hồ sơ tài liệu khi cần thiết đến nơi an toàn.

          6. Xây dựng phương án đảm bảo hậu cần:cơ số thuốc điều trị, hóa chất, lương thực cho bệnh nhân và nhân viên, phươngtiện vận chuyển, trang bị phục vụ công tác phòng, tránh, ứng phó thiên tai,thảm họa và tìm kiếm cứu nạn.

          7. Xây dựng phương án cấp cứu, tìmkiếm cứu nạn: thành lập Đội xung kích ứng cứu tại chỗ, thành lập các đội cấpcứu cơ động, tổ chức tiếp nhận các bệnh nhân bị tai nạn do thiên tai, thảm họavào viện cấp cứu.

          8. Tổ chức khắc phục hậu quả sau bão,vệ sinh môi trường, thông tin báo cáo theo quy định.

          III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          A.Trước khi thiên tai, thảm họa xảy ra

          Banchỉ đạo thường xuyên nắm chắc diễn biến, tình hình, dự kiến các tình huống xấunhất có thể xảy ra, thông báo cho các phòng chức năng, các khoa, đội xung kích,đội tự vệ bệnh viện phối hợp hành động khi có yêu cầu.

          2.Nhiệm vụ cụ thể

          2.1.Ban chỉ đạo

          -Thường trực Ban chỉ đạo kiểm tra, xác định những điểm xung yếu của Bệnh viện đểdi dời bệnh nhân và tài sản.

          - Các đồng chí trong Ban chỉ đạo chịutrách nhiệm chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc công việc phòng tránh thiêntai, thảm họa theo nhiệm vụ đã phân công.

          - Đội cấp cứu lưu động sẵn sàng nhậnlệnh điều động của cấp trên.

          2.2.Phòng Tổ chức Hành chính

          -Thực hiện kiểm tra xác định những điểm xung yếu của Bệnh viện báo cáo Ban chỉđạo và đề xuất các biện pháp khắc phục, chằng chống các cửa của các khu nhà.

          - Đảm bảo thông tin liên lạc, văn thưlưu trữ, hành chính phục vụ, mua sắm dụng cụ và phương tiện phòng, tránh thiêntai, thảm họa.

          - Chuẩn bị dự trữ nước sạch trong cáctéc nước đề phòng bị cắt nước.

          - Kiểm tra hệ thống thoát nước đềphòng tắc gây lụt cục bộ.

          - Kiểm tra hệ thống dây dẫn điện trongtoàn viện.

          - Công tác bảo vệ tài sản bệnh viện vàbệnh nhân.

          - Có kế hoạch chuẩn bị lương thựctrong trường hợp bị cô lập.

          - Chuẩn bị ô tô thường trực phục vụcông tác.

          2.3.Phòng Tài chính Kế toán        

          - Chuẩn bị kinh phí cho công tácphòng, chống bão khi có yêu cầu.

          - Thực hiện bảo vệ, di chuyển máy tínhvà tài liệu vào vị trí an toàn. Có phương án bảo quản để đảm bảo không làm hưhỏng máy và tài liệu.

          2.4.Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Phòng Điều dưỡng.

          - Xây dựng Phương án phòng tránh thiêntai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn cho khối chuyên môn.

          - Chuẩn bị phương án di chuyển bệnhnhân khi có nguy cơ không an toàn.

          - Chuẩn bị cơ số thuốc phục vụ cấp cứubệnh nhân.

          - Chỉ đạo đội cấp cứu lưu động sẵnsàng nhận nhiệm vụ tùy tình huống cụ thể.

          - Chuẩn bị đèn chiếu sáng ở phòng trựckhi mất điện.

          - Chuẩn bị phương án đón tiếp, sơ cứu,cấp cứu người dân bị nạn vào viện.

          - Bảo quản kho hồ sơ bệnh án.

          2.5.Khoa Dược

          -Chủ động bảo vệ các kho thuốc và máy móc thiết bị trong khoa an toàn tránh hưhỏng, thất lạc.

          - Chuẩn bị cơ số thuốc phục vụ cấpcứu.

          2.6.Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Dinh dưỡng

          - Chuẩn bị bếp nấu ăn phục vụ trongtrường hợp cần thiết.

          - Chuẩn bị đầy đủ nước uống cho nhânviên và bệnh nhân.

          2.7.Các khoa khác

          - Kiểm tra số lượng bệnh nhân tạikhoa, báo cáo phòng Kế hoạch tổng hợp về số bệnh nhân còn ở lại.

          - Thông báo cho bệnh nhân và người nhàbệnh nhân về tình hình thiên tai để có kế hoạch sơ tán bệnh nhân.

          - Kiểm tra cửa ở khu vực khoa và cóbiện pháp chằng chống.

          - Có phương án bảo vệ tài sản, trangthiết bị của khoa an toàn, bảo quản hồ sơ bệnh án.

          - Sẵn sàng tham gia lực lượng ứng phókhi có yêu cầu của Ban chỉ đạo PCBL.

          2.8.Đội tự vệ Bệnh viện

          Tậptrung dưới sự phân công của đồng chí chỉ huy sẵn sàng chờ lệnh của Ban chỉ đạo,đảm bảo an toàn cho cơ quan khi thiên tai xảy ra.

          B.Trong thời gian xảy ra thiên tai, thảm họa

          -Thực hiện phương châm bốn tại chỗ và cơ chế chỉ huy tập trung thống nhất doGiám đốc Bệnh viện, Ban chỉ đạo phòng, tránh, ứng phó thiên tai, thảm họa vàtìm kiếm cứu nạn trực tiếp chỉ đạo điều hành phân công.

          - Các thành viên của Ban chỉ đạo chủđộng có mặt thực hiện nhiệm vụ được phân công, giữ liên lạc thông suốt, khôngđược tắt máy điện thoại di động.

          - Tùy theo tình hình và diễn biến cụthể của bão có những phương án xử lý phù hợp.

          - Các lực lượng tham gia ứng cứu phảicó mặt kịp thời làm nhiệm vụ khi có lệnh. Đội cấp cứu lưu động chuẩn bị thuốcvà phương tiện cấp cứu sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân và làm nhiệm vụ khi có yêucầu.

          C.Công tác khắc phục hậu quả sau khi thiên tai, thảm họa

          -Các đồng chí trong Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, kiểm trađôn đốc công việc khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa gây ra.

          - Đảm bảo công tác khám, chữa bệnh.

          - Triển khai thu dọn ngoại cảnh và vệsinh môi trường.

          - Sửa chữa và khắc phục hư hại.

          - Đánh giá, thống kê thiệt hại báo cáoSở Y tế.

          Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếucó phát sinh tình huống đặc biệt, Bệnh viện sẽ bổ sung cụ thể.

Nơi nhận:

- Sở Y tế (để báo cáo);

- Giám đốc Bệnh viện (để báo cáo);

- BCĐ Phòng, tránh, ứng phó thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn(để thực hiện);

- Các khoa, phòng (để thực hiện);

- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ)

Ths Đoàn Hải Nam

Thông tin mới nhất
Đăng nhập