Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Phòng Điều Dưỡng

 I. Lịch sử thànhlập:

           Phòng điều được thành lập năm 1995.

II. Cơ cấu tổ chức:

           - Trưởng phòng: CN Phạm Thị Huyền

            - Phó trưởng phòng: CNBùi Thu Hằng

III. Chức năng, nhiệmvụ:

- Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếpcủa Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hànhvà giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện đểtrình Giám đốc bệnh viên phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theoquy định;

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên mônchăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trìnhHội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viên phê duyệt.

-  Đôn đốc, kiểm tra  điều dưỡng viên, hộ sinh viên ,kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyênmôn.

- Phối hợp với các các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù muasắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ ngườibệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sửdụng, bảo quản theo quy định.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạchtuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên,hộ lý và y công;

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tracông tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

- thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộsinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫnthực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộsinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc ngườibệnh trong bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phâncông.

IV. Hướng phát triển:

- Tăng cường giám sát, kiểm tra điều dưỡng thực hiện công tác chăm sóc người bệnh.

- Nâng cao công tác đào tạo và đào tạo lại cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên và Hộ lý về chuyên môn, ngoại ngữ đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và đạo đức nghề nghiệp.


Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !