No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác Năm 2021
Tuần 48, từ ngày 22 tháng 11 năm 2021 tới ngày 28 tháng 11 năm 2021
Từ ngày 15/11/2021 tới ngày 21/11/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 22/11/2021
Thứ ba
Ngày 23/11/2021
Thứ tư
Ngày 24/11/2021
Thứ năm
Ngày 25/11/2021
Thứ sáu
Ngày 26/11/2021
Thứ bảy
Ngày 27/11/2021
Chủ nhật
Ngày 28/11/2021
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Đăng nhập