Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
THÔNG BÁO BẢNG GIÁ YÊU CẦU 2021

DANH MỤC GIÁ THU DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU

(Ban hành kèm theo Quyết định số  98 /QĐ-BV ngày 03 /3/2021)

 

1. DỊCH VỤ KHAM BỆNH THEO YÊU CẦU TẠI KHOA KHÁM BỆNH :                                                                    

TT

Tên dịch vụ

ĐVT

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

Khám và tư vấn theo yêu cầu

lần

60.000

 

 

2. DỊCH VỤ THU TIỀN GIƯỜNG YÊU CẦU :

TT

Tên dịch vụ

ĐVT

Số tiền (đồng)

Giá thu sau khi trừ giá theo thông tư quy định của nhà nước

Ghi chú

1

Ngày giường theo yêu cầu (phòng 2GB)

ngày

400.000

250.000

 

2

Ngày giường theo yêu cầu (phòng 4GB)

ngày

300.000

170.000

 

 

3. DỊCH VỤ XÔNG ĐÁ MUỐI

TT

Tên dịch vụ

ĐVT

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

Xông đá muối chân

lần

35.000

 

2

Xông đá muối toàn thân

lần

50.000

 

3

Xông đá muối ion

lần

65.000

 

 

4. DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM

TT

Tên dịch vụ

ĐVT

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

Đường huyết mao mạch

lần

20.000

 

 

5. DỊCH VỤ KHÁM CHỮA RĂNG

TT

Tên dịch vụ

ĐVT

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

Nhổ răng sữa/chân răng sữa

lần

40.000

 

2

Nhổ răng số 8 bình thường

lần

220.000

 

3

Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm

lần

500.000

 

4

Hàn răng phức tạp

lần

160.000

 

5

Hàn răng đơn giản bằng Composit

lần

100.000

 

6

Hàn răng đơn giản bằng Fuji IX

lần

65.000

 

7

Hàn trám khít khe

lần

200.000

 

8

Hàn trám thẩm mỹ

lần

250.000

 

9

Răng giả cố định – Mũ chụp nhựa

lần

300.000

 

10

Răng giả cố định – Mũ chụp kim loại

lần

500.000

 

11

Làm răng giả cố định mũ chụp sứ thường

lần

1.000.000

 

12

Làm răng giả cố định mũ chụp sứ cốt Titan

lần

1.200.000

 

13

Làm răng giả cố định mũ chụp sứ cốt Katanac

lần

1.500.000

 

14

Làm răng giả cố định mũ chụp sứ cốt Venur

lần

2.000.000

 

15

Làm răng giả cố định mũ chụp sứ cốt Ceramill

lần

3.000.000

 

16

Làm răng giả cố định mũ chụp sứ cốt Cecon

lần

3.500.000

 

17

Làm răng giả cố định mũ chụp sứ HT Simile

lần

4.000.000

 

18

Làm răng giả cố định mũ chụp sứ Emax

lần

5.000.000

 

19

Làm máng chỉnh tháo nắp

lần

2.000.000

 

 

                                                                      GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                       (Đã ký)

 

 

 

                                                          BS CKII. Ths Nguyễn Xuân Phùng

Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !