Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
THÔNG BÁO VỀ ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM BỆNH QUA ĐIỆN THOẠI VÀ QUA MẠNG

1. SỐ ĐIỆN THOẠI ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM BỆNH

- BÀ TRƯƠNG THỊ HIÊN - KHOA KHÁM BỆNH: 0225.3950157 và 0976207886

- BÀ NGÔ THỊ HIÊN - PHÒNG KHTH: 0225.3858987 và 0963989128

2. ĐẶT LỊCH HẸN KHÁM BỆNH QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN

THỰC HIỆN THEO HÌNH ẢNH:

SAU ĐÓ NHẬP CÁC THÔNG TIN

Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !